קול הבריאות טלפון (משרד הבריאות)

 

אתר כוכבית שם העסק
www.gov.il *5400 קול הבריאות

קול הבריאות (משרד הבריאות) מידע כללי

המוקד הטלפוני של משרד הבריאות – קול הבריאות – מספק מענה ומידע לציבור הרחב, לעסקים ולעוסקים ברפואה, בכל התחומים שעליהם אמון משרד הבריאות.

 

יש לשים לב כי אתר זה איננו קול הבריאות אלא רק מציג את החיוג המקוצר


Scroll to Top