מועצה מקומית סביון מוקד טלפוני לתושבאתר כוכבית שם העסק
savyon.muni.il *8001 המחלקה לשירות התושב סביון

מועצה מקומית סביון מידע כללי

סביון נוסדה בשנת 1951 בכדי לקלוט עולים חדשים מדרום אפריקה ובשנת 1978 הפכה סביון למועצה מקומית. בשנת 2003 נקבע חוק להבראת הכלכלה, על איחוד רשויות ובעקבות כך צורפה גני יהודה לסביון.


יש לשים לב כי אתר זה איננו מועצה מקומית סביון אלא רק מציג את החיוג המקוצר