רכבת ישראל טלפון - יצירת קשראתר כוכבית שם העסק
www.rail.co.il*5770רכבת ישראל

רכבת ישראל טלפון שירות לקוחות

רכבת ישראל הינה חברה בבעלות ממשלתית המפעילה את התחבורה המסילתית. בין פעולותיה של הרכבת נמנים: שינוע נוסעים, הובלת מטענים ופיתוח רשת המסילות. רכבת ישראל הוקמה ב – 1948 ובאותם ימים אף ירשה את הציוד של הרכבת המנדטורית (קטרי קיטור). באופן רשמי הרכבת הוקמה בשנת 2003 כשקודם לכן פעלה כיחידה של רשות הנמלים והרכבות


יש לשים לב כי אתר זה איננו חלק מאתר "רכבת ישראל" אלא רק מציג את מספר הכוכבית לשירות לקוחות