משרד הפנים טלפון

 

 

אתר כוכבית שם העסק
www.gov.il *3450  משרד הפנים – רשות ההגירה והאוכלוסין

משרד הפנים מידע כללי

משרד הפנים הוא אחד ממשרדי הממשלה במדינת ישראל. הוא מהווה חלק חשוב במערך הפועל של הממשלה ומסייע בניהול ותיאום הפעולות ברמה הממשלתית במגוון תחומים. המשרד מכונה גם בשמות נוספים כגון "משרד פנים" או "המשרד לענייני פנים".

המשרד מציע שירותים ומתן תמיכה רחבה לאוכלוסייה בישראל ומטרתו העיקרית היא לקלוט את הציבור ולפעול בהתאם לחקיקה ולתקנות של המדינה. הפעולות והעבודה של משרד הפנים מכילות את התחומים הבאים:

 1. אזרחות והגירה: המשרד אחראי לענייני אזרחות ולשיקול עניינים של ויזות והגירה. הוא מנהל רישומים ומסמכים רשמיים, כולל דרכון ותעודת זהות.
 2. מעמד תושבים ותושבות חירום: משרד הפנים עוסק בקביעת מעמד תושבים ותושבות חירום בישראל, כולל זכויות, הקלות והתעסוקה של התושבים.
 3. פרויקטים חברתיים ופרטיים: המשרד תומך ומעודד פרויקטים חברתיים ופרטיים במדינת ישראל, כמו סיוע כלכלי וכספי למיזם חברתי.
 4. התקנות וחוקים: משרד הפנים גם מקבל חלטות ועוסק בישות ובעדכון התקנות וחוקים במדינת ישראל, כמו חוקי תיקונים וחוקי הפנים.
 5. בחירות: משרד הפנים מכונה גם בתחום הבחירות, כאחראי על ההצבעה והתהליך הבחירותי במדינת ישראל.
 6. בטיחות ואבטחת אזרחים: המשרד אחראי לתחום הבטיחות והאבטחה של אזרחי ישראל. כך, הוא מקיים תכניות ופעולות לקידום הבטיחות במגוון תחומים כגון אש, ביטחון דרכים ועוד.
 7. תכנון ובניה: משרד הפנים משתתף בתהליכי תכנון ובניה במדינת ישראל. כך, הוא מתעסק בתכניות בנייה, הרשויות המקומיות, הקמת בתי דין ותכניות עירוניות.
 8. תרבות וספורט: המשרד גם מציע תמיכה וסיוע לפרויקטים תרבותיים וספורטיביים בישראל, כמו תמיכה במגרשי ספורט ומוזיאונים.
 9. עליה וקליטה: המשרד מנהל את העלייה והקליטה של יהודים ויהודיות מרחבי העולם לישראל, ועוזר בתהליכים של התארגנות חיים והתמקדות במדינה.
 10. קונסולות ויחסים עם חו"ל: המשרד מנהל את יחסי ישראל עם מדינות חו"ל ופועל ביחד עם משרדי החוץ בישראל לקידום יחסי ישראל בקרב חברות ומדינות חוץ.
 11. תוכניות חברתיות: משרד הפנים מבצע תוכניות חברתיות וחינוכיות במדינת ישראל, כגון תמיכה בתוכניות לשיפור החינוך, בריאות הציבור וקידום הבריאות.

משרד הפנים בישראל משמעותי ומגוון בתפקידיו, וכדי לספק את צרכי הציבור בישראל, עובדים בו מקצוענים רבים בכמה מוסדותיה ותחומיה השונים.

יש לשים לב כי אתר זה איננו משרד הפנים – רשות ההגירה והאוכלוסין אלא רק מציג את החיוג המקוצר


Scroll to Top