בנק מזרחי טפחות טלפוןאתר כוכבית שם העסק
mizrahi-tefahot.co.il *8860 מזרחי טפחות

מזרחי טפחות מידע כללי

בתחילת 2005 התמזגו בנק המזרחי המאוחד בע"מ וטפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ והפכו לבנק אחד, שלימים שינה את שמו לבנק מזרחי טפחות בע"מ ("מזרחי-טפחות")
בנק מזרחי טפחות נשלט על ידי שתי קבוצות כלכליות:
קבוצת האחים עופר וקבוצת מ. ורטהיים בנק יהב המפעיל כ-180 סניפים ברחבי הארץ המעניקים שירותים בנקאיים ופיננסיים וכן הלוואות משכנתא במסלולים שונים, לגורמים פרטיים ומוסדיים.
לבנק מזרחי-טפחות קיימים סניפים ונציגויות ברחבי העולם, בין השאר בארה"ב ולונדון.


יש לשים לב כי אתר זה איננו מזרחי טפחות אלא רק מציג את החיוג המקוצר