בנק לאומי טלפון

 

 

אתר כוכבית שם העסק
www.leumi.co.il *5522 בנק לאומי שירות לקוחות
www.leumi.co.il *9660 בנק לאומי ייעוץ פנסיוני
www.leumi.co.il *6711 ישיר לאומי עסקים
www.leumi.co.il *6799 עסקים PAY לאומי

בנק לאומי מידע כללי

בנק לאומי לישראל בע"מ הינו תאגיד בנקאי בישראל. קבוצת לאומי מעסיקה כ-10,000 עובדים ומפעילה כ-200 סניפים ברחבי הארץ. מניות בנק לאומי מוחזקות על ידי הציבור והגופים המוסדיים ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

יש לשים לב כי אתר זה איננו בנק לאומי אלא רק מציג את החיוג המקוצר