בנק לאומי טלפון שירות לקוחותאתר כוכבית שם העסק
www.leumi.co.il *5522בנק לאומי שירות לקוחות
www.leumi.co.il *9660בנק לאומי ייעוץ פנסיוני
www.leumi.co.il *6711ישיר לאומי - עסקים
www.leumi.co.il *6799לאומי Pay - עסקים

בנק לאומי טלפון שירות לקוחות מידע כללי

בנק לאומי לישראל בע"מ הינו תאגיד בנקאי בישראל. קבוצת לאומי מעסיקה כ-10,000 עובדים ומפעילה כ-200 סניפים ברחבי הארץ. מניות בנק לאומי מוחזקות על ידי הציבור והגופים המוסדיים ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.


יש לשים לב כי אתר זה איינו חלק מבנק לאומי אלא רק מציג את החיוג המקוצר לשירות הלקוחות