קול הבריאות טלפון - המוקד הטלפוני של משרד הבריאותאתר כוכבית שם העסק
www.gov.il *5400 קול הבריאות - משרד הבריאות

קול הבריאות מידע כללי

המוקד הטלפוני של משרד הבריאות - קול הבריאות - מספק מענה ומידע לציבור הרחב, לעסקים ולעוסקים ברפואה, בכל התחומים שעליהם אמון משרד הבריאות.


יש לשים לב כי אתר זה איננו קול הבריאות אלא רק מציג את החיוג המקוצר