ביטוח לאומי טלפון ליצירת קשר

 

אתר כוכבית שם העסק
www.btl.gov.il *6050 ביטוח לאומי מוקד ארצי

ביטוח לאומי מידע כללי

המוסד לביטוח לאומי פועל לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ומטרתו העיקרית היא להבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות הזכאיות. המוסד לביטוח לאומי מספק שירותים מגוונים לאוכלוסייות היעד ומידע בנושאי הריון ולידה, מוגבלויות, פגיעה ומחלה, ילדים, קשישים והפסקת עבודה.

 

יש לשים לב כי אתר זה איננו המוסד לביטוח לאומי אלא רק מציג את החיוג המקוצר