ביטוח לאומי טלפון ליצירת קשראתר כוכבית שם העסק
btl.gov.il*6050ביטוח לאומי מוקד ארצי

הביטוח לאומי טלפון מוקד ארצי

המוסד לביטוח לאומי פועל לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ומטרתו העיקרית היא להבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות הזכאיות. המוסד לביטוח לאומי מספק שירותים מגוונים לאוכלוסייות היעד ומידע בנושאי הריון ולידה, מוגבלויות, פגיעה ומחלה, ילדים, קשישים והפסקת עבודה.


יש לשים לב כי אתר זה איננו ביטוח לאומי אלא רק מציג את החיוג המקוצר