כוכביות בזק


אתר כוכבית תאור העסק / חברה שם העסק / חברה
http://www.bezeq.co.il*199תקשורת ואינטרנטבזק
http://www.bezeq.co.il*41שיחה חונהבזק
http://www.bezeq.co.il*42שיחה אחרונהבזק
http://www.bezeq.co.il*43חסימת זיהויבזק
http://www.bezeq.co.il*72עקוב אחרייבזק
http://www.bezeq.co.il*74העברת שיחות למספר אחרבזק
http://www.bezeq.co.il*75עקוב אחרי לתא קוליבזק
http://www.bezeq.co.il*78 / *79חיוג מקוצרבזק
http://www.bezeq.co.il*73הפניית שיחות בתפוסבזק
http://www.bezeqint.net*3546746 / אינטרנט*ספקית אינטרנטבזק בינלאומי


:כוכביות בזק מידע כללי

חברת בזק מספקת ללקוחותיה שירות חיוג מקוצר לפעולות בסיסיות ממכשיר הטלפון הביתי, חלק מכוכביות בזק הן 42*, שיחה אחרונה, המאפשר להתקשר לשיחה הנכנסת האחרונה שהתקבלה במכשיר. עקוב אחרי המאפשר להעביר שיחות מהמכשיר הקווי למספר אחר. ניתן אף לבצע חסימת זיהוי מספר הטלפון המחייג על ידי כוכבית 43

יש לשים לב כי אתר זה איננו חלק מחברת בזק אלא רק מציג את כוכביות בזק לשימוש נוח יותרwww.kochavit.co.il  2016© |